Одобрена средства за наставак дигитализације биоскопа

Филмски центар Србије одобрио је средстава у износу од 3.360.000 динара за набавку DC пројектора, чиме ће процес дигитализације прибојског биоскопа бити заокружен. Средства су одобрена по конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2021. годину у категорији Преддигитализација и дигитализација биоскопа.

На конкурсу за дигитализацију и преддигитализацију биоскопа 2020. године Филмски центар Србије је за Дом културе определио средства за замену биоскопског платна и набавку дигиталног аудиосистема за вишеканалну репродукцију звука. Овогодишњом одлуком конкурсне комисије средства су одобрена за набавку пројектора, чиме ће бити завршен процес дигитализације биоскопа, чиме се стичу услови за редовни биоскопски репертоар. Обзиром да је биоскопска сала мултифункционална и користи се за филмске пројекције, позоришне представе и све остале врсте сценског програма, опрема која се односи на репродукцију звука користиће се и за те програме. Опрема која се однослила на прву фазу дигитализације биоскопа почела је да стиже у Дом културе, а пошто је биоскоп Дома културе једини биоскоп на територији Општине Прибој препознат је његов значај за нашу средину од стране Филмског центра Србије.

Филмски центар Србије подржао је ове године 21 пројекат, а приликом одлучивања водило се рачуна о постојећим материјално-техничким условима биоскопа образложеним у захтеву за преддигитализацију, плану за унапређење материјално-техничких услова биоскопа, степену реализовања активности наведених у конкурсној документацији и постигнутим резултатима у фази преддигитализације биоскопа, с тим да су предност приликом избора имали биоскопи који су обезбедили део материјално-техничких услова за опремање биоскопа из других извора. Општина Прибој узеће учешће приликом финансирања пројекта Дигитализације биоскопа у износу од 1.440.000 динара.