Испоручена опрема за дигитализацију биоскопа

ТСЕ д.о.о Београд испоручио је Дому културе Прибој део опреме за дигитализацију биоскопа. Опрема која је изручена односи се на аудио систем за вишеканалну репродукцију звука, а следећи корак у дигитализацији односи се на монтажу аудио опреме и биоскопског платна. Платно за биоскоп Дома културе биће монтирано након уградње носача по техничкој документацији, и по уклањању постојећег пројектора и изолације кабине за пројекцију. Укупна вредност наведене опреме је 4.491.400,00 динара без ПДВ-а. 

Прибојски биоскоп ушао је у процес дигитализације захваљујући средствима Филмског центра Србије, која су по Конкурсу за Преддигитализацију и дигитализацију биоскопа одобрена Дому културе. Након спроведене јавне набавке, Дом културе потписао је уговор са ТСЕ д.о.о Београд о набавци добара која се односе на испоруку и монтажу опреме за дигитализацију биоскопа. Овим је завршена прва фаза дигитализације биоскопа Дома културе Прибој, а друга фаза односила би се на набавку DC пројектора. У току је нови конкурс Филмског центра Србије на који смо се пријавили како бисмо заокружили процес дигитализације.