Потписан уговор за испоруку и монтажу опреме за дигитализацију биоскопа

Дом културе „Пиво Караматијевић“ Прибој, након спроведене јавне набавке, потписао је уговор са ТСЕ д.о.о Београд о набавци добара која се односе на испоруку и монтажу опреме за дигитализацију биоскопа. Овим уговором регулисана је испорука и монтажа биоскопског аудио система за вишеканалну репродукцију звука и биоскопског платна, које ће омогућити приказивање 3D филмова. Укупна вредност наведене опреме је 4.491.400,00 динара без ПДВ-а. Испорука наведене опреме извршиће се у року од 90 дана.

Прибојски Дом културе ушао је у процес дигитализације захваљујући средствима која је доделио Филмски центар Србије. Наиме, нама је на Конкурсу за преддигитлизацију и дигитализацију биоскопа у 2020. години опредељено 4.496.000,00 динара, што је највиши износ средстава додељен на том конкурсу. Овим је завршена прва фаза дигитализације, а пошто је Филмски центар Србије поново објавио конкурс Дом културе ће се пријавити како би наставио овај процес.

smart