Одобрена средства за дигитализацију бисокопа

Дому културе „Пиво Караматијевић“ одобрена су срдства у износу од 4.496.600,00 динара од стране Филмског центра Србије за дигитализацију биоскопа.

Дом културе учествовао је на конкурсу за суфинасирање и финансирање пројеката у конематографији за 2020. годину у категорији: Преддигитализација и дигитализација, који је расписао Филмски центар Србије. На основу анализе постојећих материјално- техничких услова биоскопа и на основу плана за њихово унапређење биоскопу Дома културе Прибој одобрена су финансијска средства у износу од 4.496.600,00 динара. Реализацијом пројекта Дом културе ће набавити биоскопски аудиосистем за вишеканалну репродукцију звука и пројекциони екран, што представља две фазе у процесу дигитализације биоскопа.

На Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2020. годину у категорији: Преддигитализација и дигитализација биоскопа Филмског центра Србије пријавило се 48 установа културе, а 25 је испунило предвиђене критеријуме и добило средства. Биоскопу Дома културе опредељен је највећи износ средстава.