O nama

Pre nego što je osnovan Dom kulture u Priboju je, između dva svetska rata, postojao razvijen kulturno-zabavni život. Aktivno je radila dramska sekcija, dva umetnička društva “Prosveta” i “Gajret”, Tamuraški orkestar kao i Gradska čitaonica. Zgrada za kulturu nije postojala pa su se sve predstave održavale u Hotelu Stevovića, a tridesetih godina prošlog veka u sali Sokolskog doma.

26. septembra 1959. godine otvoren je Dom kulture, podignut u centru starog Priboja, a to je ujedno i prva namenska zgrada za kulturu izgrađena u ovom kraju posle Drugog svetskog rata. Dve nedelje kasnije, 8. oktobra, zvanično je osnovan Dom kulture Branislav Nušić. U osnivačkom aktu se navodi da će Dom kulture objediniti „Sve kulturne i prosvetne ustanove čija je delatnost kulturno-zabavni život građana Priboja i obližnje okoline.“

Sredinom 1961. godine vrši se objedinjavanje u Domu kulture Branislav Nušić Preduzeća za prikazivanje filmova Svetlost, Gradske čitaonice i Nardnog univerziteta. Dom kulture Branislav Nušić menja ime u Radnički univerzitet Pivo Karamatijević 1969. godine, a odlukom Skupštine opštine Priboj 1991. Radnički univerzitet Pivo Karamatijević promenio je ime u Dom kulture Pivo Karamatijević.

Za Dom kulture Pivo Karamatijević se može reći da je glavni kreator kulturnog života u Priboju i inicijator najvećeg broja kulturnih dešavanja u gradu. Reč je o ustanovi koja je u nizu prethodnih godina organizovala najvažnije kulturne manifestacije u opštini Priboj, kao i veliki broj drugih, netradicionalnih, programa iz oblasti kulture. Dom kulture se bavi pozorišnom, muzičkom, izdavačkom, likovnom delatnošću, kao i prikazivanjem filmova. Raspolaže salom za scenske programe kapaciteta 340 mesta i galerijskim prostorom.