О нама

Пре него што је основан Дом културе у Прибоју је, између два светска рата, постојао развијен културно-забавни живот. Активно је радила драмска секција, два уметничка друштва “Просвета” и “Гајрет”, Тамурашки оркестар као и Градска читаоница. Зграда за културу није постојала па су се све представе одржавале у Хотелу Стевовића, а тридесетих година прошлог века у сали Соколског дома.

26. септембра 1959. године отворен је Дом културе, подигнут у центру старог Прибоја, а то је уједно и прва наменска зграда за културу изграђена у овом крају после Другог светског рата. Две недеље касније, 8. октобра, званично је основан Дом културе Бранислав Нушић. У оснивачком акту се наводи да ће Дом културе објединити „Све културне и просветне установе чија је делатност културно-забавни живот грађана Прибоја и оближње околине.“

Средином 1961. године врши се обједињавање у Дому културе Бранислав Нушић Предузећа за приказивање филмова Светлост, Градске читаонице и Нардног универзитета. Дом културе Бранислав Нушић мења име у Раднички универзитет Пиво Караматијевић 1969. године, а одлуком Скупштине општине Прибој 1991. Раднички универзитет Пиво Караматијевић променио је име у Дом културе Пиво Караматијевић.

За Дом културе Пиво Караматијевић се може рећи да је главни креатор културног живота у Прибоју и иницијатор највећег броја културних дешавања у граду. Реч је о установи која је у низу претходних година организовала најважније културне манифестације у општини Прибој, као и велики број других, нетрадиционалних, програма из области културе. Дом културе се бави позоришном, музичком, издавачком, ликовном делатношћу, као и приказивањем филмова. Располаже салом за сценске програме капацитета 340 места и галеријским простором.