Контакт

Дом културе “Пиво Караматијевић”
Адреса: Прибој ул. “12 јануар”
Телефон: 033/2454-802, 033/2445-395
e-mail:dkulturepb@gmail.com